Oud-leden aan het woord

OLAHW- maart 2022

Waarde lezer,

Toen ik in 2005 een stukje tekst aanleverde voor de Lustrum Almanak ter ere van het IXe lustrum van N.S.V. Nota Bene stelde ik me in die tekst al voor hoe het zou zijn als ik tien jaar later gevraagd zou worden om nog eens iets te schrijven voor N.S.V. Nota Bene, de vereniging die me toen en nu nog altijd na aan het hart ligt. Zo zijn er ineens geen tien, maar zeventien jaar voorbij. Time flies…

Ik keek op de website van Nota Bene en zag de foto’s van nu en die foto’s schetsen een herkenbaar beeld. Zo was het in mijn tijd ook. Vanaf 2001 tot 2006 was ik lid en ik was praeses tijdens het bestuursjaar 2002/2003. Een heerlijke en ook wel vormende tijd was het, die begon op het krukje bij de inauguratie ALV met de scherprechters en eindigde in een vol café aan de Hertogstraat met het aanheffen van ‘kandidaatje’ op mijn afstudeerborrel. De studiereizen waren toch wel de absolute hoogtepunten van ieder verenigingsjaar. Gewoon met de bus vanaf de Wedren naar Parijs, Praag of een andere Europese hoofdstad en niet naar een of ander Mickey Mouseoord zoals Dubai.

De sectie notarieel recht stond destijds onder de leiding van prof. Van Mourik en ‘Het Nieuwe Erfrecht’ was een belangrijk thema tijdens mijn studie. Samen met de sectie organiseerde we in januari 2003 het langstlevende bal, waar iedereen z’n oude BW in een lijkkist kon gooien en onder muzikale begeleiding van Ronnie van de Sjonnies het nieuwe Boek 4 welkom kon heten. Het werd een legendarisch feest. De kist figureerde op menig foto die nacht en toch kon ik hem in redelijke staat nog terug brengen naar de begrafenisondernemer in Oss waar we hem van hadden geleend. Daar is nog iemand in begraven.

Met veel plezier denk ik ook terug aan het IXe Lustrum waar we destijds veel tijd en liefde in hadden gestoken, een zeiluitje in Friesland; een symposium; lustrumborrel en gala in De Waagh met alle verenigingen van de BNS, als lustrumcommissie waren we daar erg trots op.

Veel van de vriendschappen gesloten tijdens mijn verenigingsleven duren voort tot op de dag van vandaag en de contacten toen opgedaan zijn veel waardevoller gebleken dan LinkedIn of welk ‘sociaal’ medium dan ook.

Tenslotte richt ik me even rechtstreeks tot jou, (aspirant) student notarieel recht te Nijmegen. Jij bent COVID beu en zoekt naar vertier, gezelligheid en je hunkert naar een studiebiertje, of twee? Je krijgt er geen spijt van: word lid.

Beste groet,

 


OLAHW- april 2022
06apr

OLAHW- april 2022

Waarde lezer, Het is mij een waar genoegen dat ik voor u een stuk mag schrijven voor de rubriek ‘Oud-leden aan het woord’. Nog niet al...

OLAHW- februari 2022
02feb

OLAHW- februari 2022

Toen ik gevraagd werd als reünist een stukje te schrijven heb ik meteen ja gezegd. Ik heb goede herinneringen aan mijn Nijmeegse tijd en...

Onze sponsoren